Authors Name: 
Louise Farrell
University: 
NUI Galway
Category: 
Irish Language
Highly commended

Splancanna ó shaol eile': An léargas a thugtar dúinn ar Mheiriceá Laidineach i litríocht taistil chomhaimseartha na Gaeilge.

Is foinse eolais thábhachtach í litríocht taistil a chuireann pictiúr d’áit os comhair an domhain. Bíonn taithí difriúla ag gach scríbhneoir agus mar thoradh ar seo, ní mór dúinn saothair éagsúla a chur i gcomparáid le chéile chun léargas níos cothroime a fháil ar thíortha an domhain. Níl morán taighde déanta ar an léargas a thugtar dúinn ar Mheiriceá Laidineach sa litríocht taistil idirnáisiúnta agus níl taighde ar bith déanta ar an léargas a thugtar dúinn i litríocht taistil na Gaeilge. Cén léargas a fhaighimid ar Mheiriceá Laidineach i litríocht taistil na Gaeilge? An dtugann an litríocht seo léargas speisialta dúinn nach bhfuil ar fáil sa litríocht taistil idirnáisiúnta? Déantar anailís ar thrí leabhar taistil Ghaeilge atá bunaithe in áiteanna difriúla i Meiriceá Laidineach. Pléitear téama coiteanna na leabhar, chomh maith leis an léargas speisialta a thugann gach údar dúinn. Rinneadh agallamh mar chuid den taighde chun tuiscint a fháil ar thionchar náisiúntacht an duine ar an léargas a fhaigheann siad ar thír eachtrannach. Is iad na téama coiteanna atá le feiceáil sna leabhair ná bochtanas, reiligiún, foiréigean agus stair. Tá cosúlachtaí agus difríochtaí le feiceáil idir na léargais a thugann na húdair dúinn ó thaobh na téama seo. Feictear go bhfuil tionchar tábhachtach ag na cosúlachtaí idir stair agus reiligiún na hÉireann agus an Mheiriceá Laidinigh ar an léargas a fhaigheann gach scríbhneoir ar an áit. Sa tslí seo, téann náisiúntacht an scríbhneora i bhfeidhm ar an bpictiúr a chuireann siad os ár gcomhair. Anuas ar seo, tá béim speisialta ar an náisiúntacht seo i litríocht na Gaeilge. Tugtar léargais speisialta dúinn ar Mhéiriceá Laidineach, i measc tíortha eile, i litríocht taistil na Gaeilge mar gheall ar thionchar náisiúntacht an scríbhneora ar an bpictiúr a chuireann siad os ár gcomhair.