Authors Name: 
Deirdre Johnstone
University: 
St. Patrick's College
Category: 
Irish Language
Highly commended

Macallaí Litríocht na Gaeilge in An Béal Bocht

Díríonn an páipéar seo ar an tionchar a bhí ag saothar Uí Chriomthain, Uí Griana agus imeachtaí Ghluaiseacht Athbheochan na Gaeilge ar leabhar Uí Nualláin, An Béal Bocht. Leirítear an tslí ar bhain sé leas suntasach as na saothar agus imeachtaí seo chun scéal taithneamhach, greannmhar agus spraíúil a chruthú ina bhealach féin. Is í an aidhm a bhí agam leis an aiste seo ná iniúchadh a dhéanamh ar na sathaoir litríochta a d'fhág rian ar shaothar Bhrian Uí Nualláin. Tá sé aitheanta mar scríbhneoir timpeall na tíre seo agus timpeall an domhain. Bhí suim agam go pearsanta ina chuid scríbhneoireachta agus a stíl scríbhneoireachta, mar sin bhí fonn orm fáil amach cé hiad na daoine agus na rudaí a chuaigh i bhfeidhm air. Dírítear ar dtús ar samplaí dá chuid oibre a d'fhoilsíodh nuair a bhí sé óg. Ansin déantar iniúchadh ar An Béal Bocht cúpla uair. Tuigtear an scéal níos fearr nuair a léitear An tOileánach le Tomás Ó Criomthain. Rinneadh mionscrúdú ar roinnt saothar a bhaineann le Séamus Ó Grianna, Cith is Dealán ach go háirithe agus Caisleán Óir. Chomh maith leis seo rinneadh staidéar ar stair agus saol Uí Nualláin, a chlann, a chuid oideachais agus a thaithí mar scríbhneoir. Thug mé faoi ndeara an éifeacht a bhí ag imeachtaí Ghluaiseacht Athbheochan na Gaeilge ar a chuid scríbhneoireachta.