Authors Name: 
Hannah Somers
University: 
NUI Galway
Category: 
Irish Language
Highly commended

An bhean sí mar shiombail ar chultúr na hÉireann.

Rinneadh staidéar ar an mbean sí mar chuid den chéim agus spreag sé suim ionam i leith na mban sí, agus an comhthéacs idir í agus cultúr na hÉireann. Mar sin, bunaíodh an togra taighde uirthi. Léadh go leor scéil faoin mbean sí i litríocht na hÉireann chun léargais a fhail faoin mbean sí ag an am ina raibh sí coitianta. Úsáideadh leabhair, ailt agus an t-idirlíon chun aistí agus scéalta a fháil faoin ábhar freisin. Feictear san aiste seo go bhfuil gnéithe éagsúla de chultúr na hÉireann sna scéalta faoin mbean sí agus léiríonn siad na tréithe difriúla faoin saol in Éirinn thar na céadta bliain. Ba bhealach í chun rudaí a mhíniú nár thuig daoine agus bhí sí mar chuid réalaíoch don tsochaí mar thoradh.